Organisatie

Kyokan Martial Arts heeft per 01 maart 2015 een hernieuwde structuur.

Dagelijkse Leiding:
Marc de Reus. De dagelijkse leiding, financiën, lidmaatschap e.d. lopen via Marc. Ook de eindverantwoording ligt hier.

Technische Commissie:
Bestaat uit Vincent Verstraete, Stanley Willems & Martin Walhout.

De TC houdt zich bezig met de lesinhoud, exameneisen en de examens zelf. 

Vertrouwenspersonen:
Deze zijn Stanley Willems & Anne Vergouwe.

Persoonlijke problemen, pesten, (seksuele) intimidatie en andere vertrouwelijk zaken kunnen met hen besproken
worden. Uiteraard wordt er met deze informatie zeer discreet omgegaan.

Kyokan Martial Arts / Trainingslocatie: Schelpenlaan 1 / Terneuzen / contact / privacyverklaring

realisatie: tidi.nl